За здравния сектор

За здравния сектор

За здравния сектор

Здравният сектор е сложен икономически и социален организъм, който е стратегически за развитието на националната икономика и просперитета на нацията.

  • Здравният сектор е един от най-големите и сложни в икономиката на България. Основните двигатели на растежа, развитието и напредъка на здравния сектор са:

               - развойната и научна дейност;

               - въвеждането и създаването на ефективни здравни технологии;

               - системата на висшето образование.

  • Здравният сектор е един от единайсетте ясно дефинирани сектора на икономиката със съответните индустрии, които са част от него. Според Global Industry Classification Standard на S&P Global Market Intelligence и MSCI здравният сектор включва две големи подгрупи – от една страна оборудване и услуги, а от друга – фармацевтична индустрия, биотехнологии и биомедицински науки.

  • Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), която се използва в България отделя хуманно здравеопазване и социална дейност в отделен сектор, който не включва подгрупи като фармацевтична индустрия, биотехнологии, биомедицински науки, здравни технологии и оборудване. Това не позволява здравния сектор да бъде оценен в неговата единна цялост.