За инициативата Заедно за повече здраве

За инициативата

Защо започнахме инициативата „Заедно за повече здраве“?

Защото всички ние имаме нужда от устойчива и ефикасна здравна система, ориентирана към здравето и конкретните здравни нужди на отделния човек

Как ще постигнем целите на инициативата?

Като обръщаме внимание на политики и инвестиции в здравния сектор през погледа на основните ангажирани индустрии и в полза на здравето на отделния човек

Какво се стремим да направим?

Да привлечем повече инвестиции в здравния сектор

Да създадем повече стойност за обществото

Да подкрепим здравни политики, които водят до увеличаване на продуктивността и повишаване благоденствието на хората и обществото като цяло

Да донесем колкото може повече ЗДРАВЕ!