За фармацевтичната индустрия

За фармацевтичната индустрия

За фармацефтичната индустрия

Иновативните фармацевтични и биотехнологични компании са един от основните двигатели на растежа, развитието и напредъка на здравния сектор.

  • Въвеждане на иновативни и ефикасни здравни технологии (в т. ч. фармацевтични продукти, терапевтични и диагностични методи).

               - Развитие на здравеопазването и медицинската наука.

               - Основа за развитие на генеричната фармацевтична индустрия.

  • Инвестиции в клинични изпитвания и инфраструктура.
  • Инвестиции в развитие на човешки ресурси и образование.
  • Подобрение на здравето и благосъстоянието на населението, свързано със съответни икономически измерители.

Най-важният аргумент в полза на твърдението, че в здравеопазването трябва да се говори за инвестиции, а не за разходи, са примери как се подобряват здравните показатели за големи групи болни у нас вследствие на публичните вложения в лечение.

След навлизането на лекарства за дефинитивно излекуване на хепатит С възвращаемостта на инвестицията в терапията се измерва така:

 

По подобен начин стои въпросът с огромния брой българи с диабет, които се лекуват с антидиабетни средства по данни от 2016 г. При средно вложени по 380 лв. на пациент за лекарства, НЗОК е спестила 20 млн. лв. разходи за 4 г.

 

Реалната полза от инвестициите в лечение се вижда и при групата пациенти с шизофрения, които са на терапия с антипсихотици с дълготрайно действие.
При тях данните са от 2018 г.:

Придържането към терапия е особено важно при заболявания като шизофрения, тъй като това може да предотврати много усложнения и последиците от тях в обществото.

С развитието на науката в медицината и фармацията навлизат революционни иновации. Те все повече атакуват и причините за заболяванията, не само последиците от тяхното развитие. Медицинските иновации спасяват и удължават живота, предотвратяват тежките усложнения – респективно пестят разходи от болнично и друго лечение, спират или забавят заболяването, оптимизират използването на ресурсите. С навлизането им в практиката се намаляват нежеланите лекарствени реакции. Този тип терапии позволяват по-добра диагностика. С очакваните иновации се подобряват значително и възможностите за лечение при водещите социалнозначими заболявания:

 

Тези достижения на науката ще стават все по-необходими в страни като България, където населението застарява с много бързи темпове и е налице остра демографска криза. Тези процеси поставят във все по-сложна ситуация социалната и здравната системи с оглед на все по-лошото съотношение на работещи спрямо пенсионери, деца и неработещи/неосигурени. Според прогнозите до 2050 г. един на всеки трима българи ще е на възраст над 65 г. при намаляващо население.