Предизвикателства пред Заедно за повече здраве

Предизвикателства

Предизвикателства

Какви са предизвикателствата пред нас в момента?

 • Влошени здравни и демографски показатели.
 • Забавяне достъпа до нови ефективни здравни технологии.
 • Оптимизация на процесите и ниво на дигитализация в здравеопазването.
 • Оценяване и проследяване ефективността и качеството на приложените здравни грижи и здравни технологии.
 • Отимизация на разходването на наличните ресурси и нови източници на финансиране в здравеопазването.

По време на първата национална конференция ‘Заедно за повече здраве', социологическата агенция Тренд” представи проучване, проведено сред граждани и ги попита важни въпроси като:

 1. Какви са нагласите на хората към здравеопазването,?
 2. С какво доверие се ползват медицинските специалисти?
 3. Какви дефицити в здравните услуги посочват пациентите?

95% от анкетираните искат да се подобри достъпът до лекарства


Още важни моменти от проучването:

Пряк допир със системата в последните 2 г. посочват 71% от анкетираните.

 • От тях 39% декларират удовлетворение от обслужването.
 • Недоволните са 53%, като се вижда, че при реален контакт със здравната система негативизмът в оценката спада и тя става по-балансирана.
 • Без преценка са 8% от анкетираните. 

Високо е доверието към медицинските специалисти:

 • Лекарите получават 64% доверие в предписаното лечение
 • Зъболекарите – 69%
 • Мед. сестрите – 65%.
 • С най-високо доверие се ползват фармацевтите – 73%.

Интервюираните са били попитани и кои решения биха решили проблемите в здравеопазването:

 1. 87% - трябва да се отделят повече средства от държавата
 2. 6% - не е небходимо да се отделят повече средства 

За какво да се отделят повече пари в здравната система?

 • 38% - небходимо е подобряване на материалната база в болниците,
 • 37% - искат да се подобри държавното финансиране за лекарствата

Имат ли пациентите у нас добър достъп до съвременни лекарства?

 •  59% - не
 • 20 – да
 • 21% - не мога да преценя

 

Какви са възможните решения за тези предизвикателства?

Вижте тук