Заедно за повече здраве
  • Заедно за повече здраве!

  • Заедно инвестираме в живота

  • Заедно променяме здравеопазването

Заедно за повече здраве

 

ЗА устойчива  здравна система,

ориентирана към по-доброто здраве и благосъстояние на българските пациенти.
 

ЗА постигане  на обществена подкрепа

и политически ангажимент за подобряване на финансирането и ефективността на здравеопазването.
 

ЗА здравето и благосъстоянието на обществото,

като основни стълбове на икономиката на България и водещ национален приоритет.
 

ЗА приемането на инвестициите в здравеопазване,

като инвестиции в по-добро качество на живот и трудоспособност на българските граждани.